ກຸ່ມ B ແມ່ນສາຍສັງຄົມ ຈະສອບເສັງ 2 ຫົວບົດດັ່ງນີ້:

ຕອນເຊົ້າ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພາສາລາວ+ວັນນະຄະດີ+ຄະນິດສາດ B) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 120ນາທີ, ເລີ້ມ 09:00ມ-11:00ມ ຕອນບ່າຍ ສອບເສັງຫົວບົດ (ວິຊາພູມີສາດ+ປະຫວັດສາດ) ຈໍານວນ 40 ຂໍ້, ເວລາ 90ນາທີ, ເລີ້ມ 14:00ມ-15:30ມ

ຄະນະ​ວິຊາ ສາຂາ​ວິຊາ​ຮຽນ ໝາຍເຫດ
ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູພະລະສຶກສາ  
ວິທະຍາສາດ​ການ​ກີລາ-ກາ​ຍະ​ກໍາ ຄູເຝິກບານເຕາະ  
​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາຝຣັ່ງ  
​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາອັງກິດ  
​ສຶກສາ​ສາດ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  
​ສຶກສາ​ສາດ ຄູປະຫວັດສາດ  
​ສຶກສາ​ສາດ ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ  
​ສຶກສາ​ສາດ   ບໍລິຫານການສຶກສາ    (ຜູ່​ທີ່​ຈະ​ສະມັກ​ສອບ​ເສັງ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ພະນັກງານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ)  
ອັກສອນສາດ ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ  
ອັກສອນສາດ ພາສາລັດເຊຍ  
ອັກສອນສາດ ພາສາເຍຍລະມັນ  
ອັກສອນສາດ ພາສາຝະຣັ່ງ  
​ອັກສອນສາດ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  
ອັກສອນສາດ ສື່ສານມວນຊົນ  
ອັກສອນສາດ ພາສາອັງກິດ  
ອັກສອນສາດ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ  
ອັກສອນສາດ ພາສາຈີນ  
ອັກສອນສາດ ພາສາຫວຽດນາມ  
ອັກສອນສາດ ພາສາເກົາຫລີ  
ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ບັນນາຮັກສາດ ແລະ ສາລະສົນເທດສາດ  
ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ  
ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ  
ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ  
ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ສັງຄົມສົງເຄາະ  
ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ  
ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການທ່ອງທ່ຽວ  
ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ການໂຮງແຮມ  
​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ການປົກຄອງ  
​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍແພ່ງ  
​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍອາຍາ  
​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ກົດໝາຍທຸລະກິດ  
​ນິຕິສາດ ​ແລະ ລັດຖະສາດ ການຕ່າງປະເທດ  
​ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດນໍາໃຊ້  
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ         
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ເສດຖະສາດພາກລັດ                
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ                   
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການຕະຫຼາດ     
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ        
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການຄ້າ               
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການບັນຊີ  
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ການກວດສອບ  
ເສດຖະສາດ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ພາສີ ແລະ ອາກອນ